Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Thông báo

Hội thảo Thông tin Tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quốc tế IMD@NEU

smallLargeLarger
HỘI THẢO THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ IMD@NEU

Thời gian: 18h00-20h30, Thứ Năm, ngày 19/4/2018

Địa điểm: P1005, Tầng 10, Tòa nhà A2, ĐHKTQD, 207 Giải Phóng, HN

18h00-18h15

Tiếp đón

Reception

18h15

Clip giới thiệu về các trường đối tác: Viện Đào tạo Quốc tế, ĐHKTQD; ĐH Koblenz Landau (CHLB Đức) và ĐH UQAM (Canada)

Clip introducing on partners: International School of Management and Economics, NEU; University of Koblenz Landau (Germany) and UQAM (Canada)

18h30

Giới thiệu thông tin Chương trình ETI-M, Học bổng Erasmus+ và chương trình trải nghiệm Field trip tại CHLB Đức

Diễn giả: Ông John Andre, Cố vấn học thuật C.tr. ETIM

Presentation on the ETI-M program, Erasmus+ Scholarship and Field trip experience in Germany

Speaker: Mr. John Andre, Academic Advisor of ETIM Program

18h45

Giới thiệu thông tin Chương trình Executive MBA UQAM, Học bổng “Innovative Leadership” và Chương trình trải nghiệm Summer School tại Canada

Diễn giả: Ông Daniel Van Houtte, Cố vấn học thuật C.tr. E-MBA

Presentation on the Executive MBA UQAM Program, "Innovative Leadership" Scholarships and Summer School in Canada

Speaker: Mr. Daniel Van Houtte, Academic Advisor of E-MBA Program

19h00

Chia sẻ môi trường, điều kiện học tập và các vấn đề ứng viên quan tâm

Q & A

19h30

Tư vấn cá nhân cho các ứng viên Chương trình E-MBA & ETI-M

Personal counseling for E-MBA & ETI-M Program candidates

20h00-20h30

Giao lưu

Networking

Số lượt đọc:  76  -  Cập nhật lần cuối:  09/04/2018 12:05:35 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 13.749.321