Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật)
Lịch đăng ký môn học, Học kỳ II năm học 2016-2017, chương trình BTEC HND
Thông báo học phí học kỳ 2, năm học 2016-2017 dành cho sinh viên khóa 12 mùa Thu, chương trình CNQT
Thông báo Học phí Chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thuyết trình môn học Kỹ năng học tập - Study Skills
Kế hoạch Tập huấn chương trình BTEC và BABM, ngành Quản trị Kinh doanh
Thông báo tình hình kỷ luật level 03 sau 4 tuần học
Danh sách Phòng thi Final Exam Level 01-K12 MT
Thông báo học phí chương trình Ngân hàng Tài chính-Học kì 2 năm học 2016 2017
Đề bài luận Kỹ năng học tập (SS1 & SS3) & Đề bài thuyết trình nhóm
Lịch tập huấn chương trình BABM tại Việt Nam
Kết quả thi lần 2 Basic Economics I12S
Tình hình kỷ luật các lớp Level 01,I12MT,chương trình Tiếng anh sau 15 tuần học
Danh sách Phòng thi Final Exam Level 04 lần 02-K12 MX ngày 12/01/2017
Danh sách phòng thi cuối kỳ môn Tin học I12MT ngày 12/01/2017
Trang:  1/93Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 13.296