Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Thông báo  |  Kết quả học tập  |  Hoạt động ngoại khóa  |  Tin tuyển dụng  |  Bản tin nội bộ Safari
Thông báo
Tình hình kỷ luật các lớp Tiếng Anh cấp độ 03-I12MT sau 07 tuần học
Danh sách lớp và thời khóa biểu lớp tiếng Anh cấp độ 2 - khóa 13 mùa Xuân
Danh sách Phòng thi Midterm Level 03-K12 MT ngày 18/02/2017
Thông báo lịch re-work môn Study Skills kỳ 1 năm học 2016-2017
Mua Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017
Cập nhật thông tin về việc đăng ký môn học, học kỳ II năm học 2016-2017
Thời khóa biểu chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật)
Lịch đăng ký môn học, Học kỳ II năm học 2016-2017, chương trình BTEC HND
Thông báo học phí học kỳ 2, năm học 2016-2017 dành cho sinh viên khóa 12 mùa Thu, chương trình CNQT
Thông báo Học phí Chương trình BTEC HND, học kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thuyết trình môn học Kỹ năng học tập - Study Skills
Kế hoạch Tập huấn chương trình BTEC và BABM, ngành Quản trị Kinh doanh
Thông báo tình hình kỷ luật level 03 sau 4 tuần học
Danh sách Phòng thi Final Exam Level 01-K12 MT
Thông báo học phí chương trình Ngân hàng Tài chính-Học kì 2 năm học 2016 2017
Trang:  1/94Trang sau 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 14.612