Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Đại học  |  Sau đại học
Thông báo

Thông báo kết quả tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ Mùa xuân 2018, và thủ tục nhập học, tư vấn học tập

smallLargeLarger

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

--------------------

Số: 11/TB-ĐTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội ngày 26 tháng 1 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thủ tục nhập học và tư vấn kế hoạch học tập đối với thí sinh trúng tuyển Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ Mùa xuân năm 2018

Căn cứ vào Kết quả tuyển sinh và Thông báo số 106/TB-ĐHKTQD ngày 26 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD) về điểm chuẩn trúng tuyển vào Chương trình Cử nhân Quốc tế, khóa 14, Kỳ mùa xuân năm 2018, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) thông báo:

Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả Tổng điểm tuyển sinh (nhấn vào tên file để tải về).

Kết quả thi Kiến thức tổng hợp (nhấn vào tên file để tải về).

I. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Kết quả tuyển sinh

- Thí sinh được coi là trúng tuyển chính thức khi có điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên, Tổng điểm xét tuyển từ 62 điểm trở lên và điểm kiểm tra môn tiếng Anh từ 50 điểm trở lên hoặc tương đương.

- Thí sinh được coi là trúng tuyển có điều kiện khi có điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên, Tổng điểm Xét tuyển từ 62 điểm trở lên và điểm kiểm tra môn tiếng Anh dưới 50 điểm mà không có các chứng chỉ tiếng Anh khác thay thế.

2. Nhận Giấy báo kết quả, thủ tục bảo lưu và nhập học

- Thí sinh đã trúng tuyển chính thức:

+ Nhận Giấy báo nhập học: ngày 30/01/2018 tại Viện Đào tạo Quốc tế (phòng 303, nhà 6, Trường Đại học KTQD).

+ Làm thủ tục nhập học (xem file đính kèm tại đây), nộp học phí (xem file đính kèm tại đây) và chi phí giáo trình (xem file đính kèm tại đây): 30/01- 31/01/2018.

+ Tham gia hoạt động Định hướng (bắt buộc): 8h-17h ngày 05/2-07/2 và 26/2/2018.

+ Bắt đầu học: ngày 27/2/2018.

- Thí sinh trúng tuyển có điều kiện:

+ Nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 27/2 - 15/03/2018.

+ Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế chậm nhất là ngày 15/03/2018 và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng để được bảo lưu kết quả tuyển sinh 1 học kỳ. Sau khi hoàn thành yêu cầu đầu vào về tiếng Anh của Chương trình, các thí sinh này sẽ được nhập học chính thức vào tháng 9/2018.

3. Tư vấn kế hoạch học tập

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển có điều kiện có thể đến Văn phòng Viện ĐTQT để được tư vấn về kế hoạch học tập tiếp theo.

II. ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐANG HỌC LỚP 12

1. Kết quả tuyển sinh, nhận Giấy báo kết quả và thủ tục bảo lưu

- Thí sinh đang học lớp 12, đạt điểm thi Kiến thức Tổng hợp từ 14 điểm trở lên và Tổng điểm Xét tuyển từ 62 điểm trở lên được công nhận là trúng tuyển có điều kiện.

- Các thí sinh trúng tuyển có điều kiện nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2018 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng) tại buổi Gặp mặt với Viện Đào tạo Quốc tế, được tổ chức vào 9h00, sáng Chủ nhật 04/02/2018, tại phòng 404, Giảng đường D2, Trường ĐH KTQD.

Trường hợp thí sinh không thể tham gia buổi Gặp mặt, thí sinh nhận Giấy báo Kết quả tuyển sinh và làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh tại Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế từ ngày 27/2 - 15/03/2018 để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2018.

2. Kế hoạch nhập học

- Thí sinh trúng tuyển có điều kiện và đạt yêu cầu về tiếng Anh sẽ cần nộp Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT trước ngày 15/8/2018 để được công nhận trúng tuyển chính thức và có thể nhập học vào tháng 8/2018 hoặc vào tháng 9/2018, tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh, cụ thể như sau:

+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc tương đương, có thể bỏ qua chương trình học tiếng Anh của năm thứ nhất, tuy nhiên vẫn cần hoàn thành các môn học cơ sở khác được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018 trước khi vào giai đoạn chuyên ngành.

+ Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên có thể được bỏ qua 1 học kỳ môn tiếng Anh của năm thứ nhất, tuy nhiên vẫn cần hoàn thành các môn học cơ sở khác trước khi vào giai đoạn chuyên ngành.

+ Các thí sinh còn lại (đạt 50 điểm tiếng Anh trở lên) nhập học vào tháng 9/2018 và bắt đầu học Năm 1 bao gồm Tiếng Anh cấp độ 2, 3, 4 và các môn cơ sở khác.

- Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện và chưa đạt yêu cầu tiếng Anh (dưới 50 điểm) cần nộp Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT và (i) chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương trước ngày 15/8/2018 hoặc (ii) tham dự kỳ thi tiếng Anh của Viện Đào tạo Quốc tế trong kỳ tuyển sinh mùa Thu tháng 9/2018 để được công nhận trúng tuyển chính thức.

3. Buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc hoàn thành các thủ tục liên quan đến tuyển sinh và giúp thí sinh lập kế hoạch học tập tiếp theo, Viện Đào tạo quốc tế tổ chức buổi Gặp mặt với các thí sinh đang học lớp 12, vào 9h00, sáng Chủ nhật 04/02/2018, tại phòng 404, Giảng đường D2, Trường ĐH KTQD. Xin trân trọng mời thí sinh và các phụ huynh tham gia buổi gặp mặt.

Nội dung buổi Gặp mặt gồm có:

- Trao Giấy báo Kết quả tuyển sinh cho thí sinh,

- Làm thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh để giữ chỗ nhập học vào kỳ Mùa Thu tháng 9 năm 2018 (làm đơn xin bảo lưu và nộp lệ phí bảo lưu 300.000 đồng),

- Tư vấn về kết quả tuyển sinh và kế hoạch hoạch tập tiếp theo cho các thí sinh.

III. HỌC BỔNG

Viện ĐTQT có các chính sách học bổng cho những thí sinh có kết quả cao tại kỳ tuyển sinh khóa 14 Mùa xuân 2018 cụ thể như sau:

- Thí sinh có kết quả điểm 3 môn theo các tổ hợp điểm xét tuyển của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (gồm có tổ hợp A00, A01, D01, B00, D07[1]) trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 từ 24,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính môn năng khiếu) được nhận học bổng “Lựa chọn Thông minh” trị giá 20 triệu đồng.

- Thí sinh có Tổng điểm xét tuyển trong Kỳ tuyển sinh Mùa Xuân 2018 của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU từ 80 điểm trở lên được đăng ký xét cấp học bổng của Chương trình với các mức từ 5 triệu đồng cho đến mức 75% học phí ba năm đầu của Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Những thí sinh đủ điều kiện xét học bổng cần nộp đơn theo mẫu (tải tại đây) và tham gia phỏng vấn học bổng (theo lịch của Chương trình, sẽ thông báo sau).

Thời hạn nhận đơn đăng ký học bổng: đến hết ngày 09/3/2018.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét trao học bổng dựa trên đơn đăng ký và kết quả phỏng vấn học bổng, theo đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế.

Nơi nhận:

Thí sinh, Lưu ĐTQT

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký và đóng dấu)

TS. Phan Thị Thục Anh

Địa chỉ liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế,

Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: (024)3869 6967 hoặc (024) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isme.neu.edu.vn[1] Tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Số lượt đọc:  5124  -  Cập nhật lần cuối:  05/02/2018 04:11:42 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 11.649.379