Trang chủ      Email      Sơ đồ site      Liên hệ 

 

                                                                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
                                                                                                  VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
              NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & ECONOMICS

Giới thiệu
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu Khoa học
Tuyển sinh
Tài nguyên
Du học
Lời chào mừng  |  Giới thiệu về Viện ĐTQT  |  Cơ cấu tổ chức & đội ngũ cán bộ  |  Giới thiệu về Trường ĐHKTQD
Hỗ trợ trực tuyến
Chat với nhân viên tư vấn online Tư vấn chung về VĐTQT
Chat với nhân viên tư vấn online Tư vấn về chương trình đại học 
Chat với nhân viên tư vấn online Tư vấn về chương trình cao học 
Tuyển sinh
Kết quả xét hồ sơ và lịch thi tuyển sinh Chương trình cao học Việt Bỉ ngành ngân hàng - tài chính và ngành quản lý công năm 2014- đợt 1
Hội thảo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 10, Kỳ mùa thu năm 2014
Lịch trình tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2014 ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Ngân hàng - Tài chính và Quản lý công, cập nhật 17/6
Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế, Khóa 10, Kỳ mùa Thu, năm 2014
Học bổng "Promising leader" và học bổng Early bird" dành cho các ứng viên Chương trình Cao học Việt Bỉ năm 2014
Thông báo tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2014 ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Ngân hàng - Tài chính và Quản lý công
Trưng cầu ý kiến
Boot Camp 2014 là hoạt động bổ ích cho sinh viên
 
Đối tác
Tổng lượt truy cập: 970